Sorgbearbetning - för att klara stegen framåt

Hjälp att komma vidare när livet händer

Har du eller dina ledare varit med om separation, sjukdom, dödsfall eller någon annan förlust? Kanske besväras du av trötthet, koncentrationssvårigheter eller skuldkänslor? Har du svårt att känna harmoni och glädje? Vid alla sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd, men skulle du inte göra det om du visste hur? Bristande kunskap om hur vi bearbetar olika sorger och förluster kan leda till problem och onödigt lidande. Jag ger dig ett konkret och effektfullt verktyg att använda vid sorg, kris och förändringsprocesser. I gårdens rogivande och trygga miljö handleder jag dig genom Programmet för Sorgbearbetning™. Handledningen sker i grupp eller individuellt, beroende på önskemål.

Certifierad handledare

Jag är certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ som är ett pedagogiskt program, med terapeutiska effekter. Programmet ger dig kunskap om hur du efter en förlust, uppnår känslomässig läkning så att du återfår en känsla av balans och ökat välbefinnande.

”Människan vid en djup personlig kris, som till exempel vid sorg och sjukdom, kan ha lättare att knyta an till och känna trygghet i naturen. Detta då andra människor upplevs i olika grad som kravfyllda beroende på djupet i individens kris. Då kan en gammal ek eller mossig sten signalera fasthet och stabilitet och vara ett stöd"

Patrik Grahn, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Gårdens olika rum

Över hela världen har det publicerat tusentals studier om vilka goda effekter som naturvistelser har och det är ett forskningsområde som växer snabbt. På Erikstorp är naturen och dess olika rum en viktig del av våra samtal.

Soldattorpet

Soldattorpet har det vackra namnet Wallsbacken och var bostad fram till 1950. I dag är det en rogivande plats för pyssel, aktiviteter, möten, vila och övernattning.

Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger i ett skogsbryn och här finns ett vindskydd och en grillplats. En perfekt plats för olika skogsupplevelser och reflektionstid.

Magasinet

Magasinet är gårdens hjärta. Här finns utrymme för samtal, workshops och att bara vara.

Grillkåtan

Grillkåtan används för gemenskap och samtal. Det finns en eldstad som skapar en varm och trygg atmosfär.

Gårdsboden

Gårdsboden har ett litet ombonat rum för enskilda samtal.

Välkommen att boka ett kostnadsfritt samtal

Om du vill veta mer om sorgbearbetning och om det kan vara ett verktyg för dig är du välkommen att boka ett kostnadsfritt samtal med mig.

073-830 83 41
lena@magasineterikstorp.se