Välkommen till Magasinet Erikstorp

Jag vägleder värderingsdrivna organisationer i ledarskapsfrågor och hjälper företag och ledare som på riktigt vill nå förändring.

Vill du utveckla dina ledare?

Har du skickat dina ledare på ledarutbildningar och coaching men sett liten eller ingen effekt? Kanske behöver dina ledare gå djupare i sig själva för att kunna utvecklas i rätt riktning och få en större förståelse för sig själva för att mer framgångsrikt kunna leda sitt team?

Med hjälp av professionella och genuina samtal i kombination med läkande naturupplevelser ger jag ledare nya perspektiv, fördjupad självinsikt och trygghet att leda sig själv och andra.

Samtal som skapar förståelse

I samtalen får du och din ledare syn på och förstår era värderingar och drivkrafter. Den omgivande naturen inbjuder till vila och eftertanke och underlättar för er att få kontakt med ert inre och bidrar till medvetenhet kring er existentiella hälsa.

Tillsammans utforskar vi tankar, känslor och handlingar. Detta gör vi i en idyllisk bondgårdsmiljö eftersom naturkontakt är avstressande och underlättar att vara här och nu, vilket skapar en god grund för att komma i kontakt med sitt inre. Ni får prova era tankar i en miljö som varken dömer eller kräver prestation.

Samtal & kollegial handledning

Professionella samtal ansikte mot ansikte.

Sorgbearbetning

Handledning för att klara stegen framåt vid sorg.

Bondgårdsretreat

Kom till min gård och få nya insikter och perspektiv.

Med naturen som en kraftfull resurs i förändring

Samtal och naturvistelse är kraftfulla verktyg för vi ska vara hållbara som människor men också för att nå produktivitet och hälsosamma arbetsplatser. Genuina samtal får oss att stanna upp och reflektera över både oss själva och omgivningen så vi kan fatta kloka beslut både på arbetet och i privatlivet. Vi lever i en relation till andra, till naturen men också till den helhet, den tillvaron vi är i. Naturen underlättar för dig och dina ledare att se er själva som en del av ett större sammanhang. Det ger er en grund att stå på, en existentiell dimension. Naturen främjar också hälsan.

Möt och led dina medarbetare mer kraftfullt

När du och dina ledare varit på Erikstorp är min förhoppning att ni fått en inre kompass, verktyg att använda i vardagen och att ni känner er kraftfullare i att möta och leda era medarbetare. När ni har kraft att samtala med era medarbetare och då ger dom er fulla uppmärksamhet, får ni på köpet produktivare och mer välmående medarbetare. Sammantaget förbättrar ni ert ledarskap, ger förutsättningar för effektivare verksamhet och team samt mer arbetsglädje och bättre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Villl du också träna din förmåga att ha kontakt med ditt inre?

Slå mig en signal eller fyll i formuläret så återkommer jag till dig så fort jag kan.

073-830 83 41
lena@magasineterikstorp.se