Bondgårdsretreat - få nya insikter och perspektiv

Bli trygg i att möta och leda dina medarbetare

Att komma till Erikstorp på Bondgårdsretreat ger dig nya perspektiv på vem du är som ledare och människa. Du får en fördjupad självinsikt och blir tryggare i att leda dig själv och andra. Du får syn på, och förstår dina värderingar och drivkrafter. Du blir trygg i att möta, samtala och leda dina medarbetare. När de blir sedda och bekräftade blir de också mer produktiva och arbetsplatsen hälsosammare.

Bondgårdsmiljö som bjuder in till vila och eftertanke

Den idylliska bondgårdsmiljön med omgivande natur inbjuder till vila och eftertanke samt underlättar för dig att få kontakt med ditt inre, både det positiva och det negativa. Du blir medveten om din existentiella hälsa och dina värderingar. Enligt Eva Sahlins, doktor i miljöpsykologi, är det i mötet med naturen som existentiella reflektioner startar vilket sen påverkar självbilden och synen på individens livssituation. 

Paus från vardagen och fokus på bara dig

Bondgårdsretreatet ger dig också en paus från vardagen och en stunds återhämtning. Under retreaten väljer du själv i vilken omfattning du vill vara ensam eller ha samtal med mig och vilken form av samtal vi har bestämmer vi tillsammans utifrån ditt behov.

Avskildheten under bondgårdsretreatet gör dig bättre på självreflektion – samtalet med dig själv där du kanske vill komma fram till vem du är och vem du vill vara. Vad är viktigt för mig i mitt arbete? Vad ger mig mål och mening i privatlivet?

När du ägnar dig åt självreflektion lär du dig helt enkelt att förstå dig bättre och du stärker därmed förmågan att leda dig själv och andra rätt.

Dela dina innersta tankar

När du samtalar med mig får du hjälp till att bli bättre på din inre dialog och du har någon att dela dina innersta tankar och funderingar med. Jag är således både guide i gårdens omgivningar och din vägledare som hjälper dig att hitta svaren på dina frågor eller dilemman inom dig själv eller tillsammans med andra.

Forskning visar att samtal ansikte mot ansikte ger oss ökad självkänsla och ökad förmåga att hantera andra människor (Tillbaka till samtalet- samtalets kraft i en digital tid. Sherry Turkle Daidilos AB 2015).

Innehållet i retreat

Innehållet i bondgårdsretreaten anpassas efter ditt behov och utgår från aktiviteterna som presenteras här.

Skogsbad – öppnar dina sinnen

Jag guidar dig i naturen och vi gör övningar så att dina sinnen öppnas upp och du upplever en stund av mindfullness. Skogsbadet avslutas med fika.

Förundranspromenad

Under delvis tystnad promenerar vi i gårdens omgivningar och stannar upp med jämna mellanrum för att ta in djuren och naturen.

Närkontakt med gårdens djur

Får, höns, kossor, katter och kaniner välkomnar dig.

Övernattning i Skogsgläntan

Vakna till fågelsång och trädens sus. Här får du avskildhet och vila.

Walk and talk

Samtal under promenad.

Stubbsittning

Du tränar i att vara stilla och möta dig själv. Du får kontakt med de egna livsfrågorna och får ökad självkännedom som gör att du kommer göra egna val och prioriteringar. Också detta en form av mindfulness.

Boende med natur runt knuten

I gårdens soldattorp Wallsbacken övernattar du under enkla förhållanden. Här får du tid för återhämtning, reflektion och samtal med dig själv.

Villl du också träna din förmåga att ha kontakt med ditt inre?

Slå mig en signal eller fyll i formuläret så återkommer jag till dig så fort jag kan.

073-830 83 41
lena@magasineterikstorp.se