Samtal

Naturen och skogen runt gården  används för flera typer av samtal. Jag, Lena Larsson är certifierad handledare i handlingsprogrammet Sorgbearbetning samt utbildad socialpsykolog. Ingår också i ett nätverk med samtalsledare.
Här kan du se ett urval av det jag erbjuder, vill du veta mer tveka inte att kontakta mig.Sorgbearbetning för harmoni och glädje
I samarbete med Sensus  Skövde startar i höst  kurser  6/10 (kvällstid)  och 7/9(dagtid)
Kanske du varit med om en separation, sjukdom och dödsfall. Eller har du något som skaver inombords och som du inte kan sätta fingret på? Du får ett konkret och effektfullt verktyg för att bearbeta tidigare förändringar eller förluster och som du kan använda för att klara framtida motgångar. Bearbetning  i grupp med mig, Lena som handledare.

Vi träffas åtta gånger. Du kan läsa mer om kursinnehållet här

Boosta din existentiella hälsa –samtal om livsmening, livsmod och livsglädje
När det krävs livsomställningar i samband med den kris som vi och samhället går genom just nu är det extra viktigt att stärka den existentiella hälsan. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar förluster och kriser.

Beskrivning; Trots god fysisk och psykisk hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Det kan bero på att den existentiella hälsan behöver stärkas. Enligt WHO finns det åtta livsaspekter av den. Ett nyfiket och konstruktivt förhållningssätt till dessa ökar möjligheten till god existentiell hälsa.  Med hjälp av samtalskort inspireras du till samtal som utvecklar dig och hjälper dig hitta nya vägar i livet.  Kortleken består av 24 kort fördelade på åtta teman: Upplevelse av sammanhang, Existen­tiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Harmoni och inre lugn, Upplevelse av förund­ran och Förhoppning. Varje tema omfattar tre frågor: hur du tänker, känner och handlar. Frågorna lyfter fram mönster som antingen hindrar dig från att komma vidare i livet eller som stimu­lerar dig att utvecklas och hitta nya vägar. Fika/mellanmål ingår.
Plats; Erikstorp, Ulvåker. Utomhus i en skogsglänta med sittplatser, vindskydd och värmande eld. Ca 600 meter till torrtoalett.
Kursen passar alla vuxna oavsett ålder och livserfarenheter
Vi träffas fem gånger
Antal deltagare; 8 – 10 *(hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, dvs kan komma starta vid färre antal anmälda)
Material; Samtalskort med frågor. Deltagare tar med egen anteckningsbok för eventuella personliga reflektioner.
Startar då det finns en grupp på åtta (ev* 5 personer).


Vägledningssamtal för förändring
Är ett samtal med mig där du tar upp en fråga eller ämne som känns viktigt för dig. Det kan handla om hur livet är och hur du vill att det ska vara.  Du kanske inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur. 

Dessa funderingar kan göra dig orolig och stressad då du inte vet om du ska acceptera situationen eller försöka förändra den.  Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra det du kommit fram till.

Jag vägleder för att du själv lättare ska komma fram till svaren på dina frågor. Det handlar alltså inte om någon terapi eller behandling. Du väljer själv om du vill samtala under en promenad, vistelse i naturen eller inomhus.